PAROTiS TÜMÖRLERi

Genel olarak kulak önünde veya hemen altında yerleşik kitle ortaya çıktığında aksi ispat edilene kadar tümör olarak değerlendirilir.
Bu tümörlerdeki cerrahi zorluk yüzün mimik hareketini sağlayan “Fasiyalsinirin” (yüz sinirinin) bu bölgede yer almasıdır.
Tükrük bezi tümörlerinin %75-80’i parotis bezinden kaynaklanır.
Parotis tümörleri “benign - iyi huylu” ve “malign - kötü huylu” olarak ikiye ayrılır.
Bunlarında %70-80’i iyi huylu yani benigndir. 
En sık “plemorfik adenom” görülür.
Yavaş büyüyen bir tümördür, ancak düşük ihtimalli de olsa zaman içinde kansere dönüşme riski vardır.
Bu tümör dışında Dünya Sağlık Örgütü sınıflamasına göre 30’a yakın değişik tümör yer

 

SEMPTOM & BULGULAR

En sık belirtisi kulak önü veya altında AĞRISIZ şişliktir.

 

Ancak 

 • Ağrı
 • Yüz felci
 • Boyunda lenf bezi büyümesi 

varsa bu bulgular “kötü huylu - malign” tümöre işaret eder.

	par10.jpg                           0003C284Macintosh HD          B1C69166:

 

TANI

Ultrason

Bilgisayarlı tomografi

MR – tercih edilen

İğne biyopsisi – mutlak gerekli olmasa bile hastayı bilgilendirmek ve ameliyatplanlaması için yararlıdır.

 

TEDAVİ

Parotis tümörlerinin tedavisi ameliyattır.

Tümör kitlesi ile beraber tümör cinsine göre parotis bezinin bir kısmı veya tamamı alınır. 

Ameliyatın en önemli özelliği yüz siniri ve dallarının bulunması; ve eğer tümör yüz sinirini tutmamış ise sinirin mümkün olduğunca korunmasıdır.

 

P0002652.jpg                          00000010KINGSTON            00000000:              resim 5.jpg                          00000030KINGSTON            00000000:

Ancak yüz siniri tümörle sarılmış ve tümör tarafından tutulmuş olursa, yüz sinirinin alınması söz konusu olabilir, bu tümör cinsine göre gerekebilir. Özellikle “kötü huylu – malign tümörlerde bu durum göz önünde tutularak cerrahi planlanır.

Eğer boyundaki lenf bezlerine hastalık yayılmışsa “Boyun diseksiyonu” olarak adlandırılan boyundaki lenf bezlerine yönelik işlemde uygulanır.

Yine kötü huylu tümörlerde tümörün cinsine göre ameliyat sonrası “ Radyoterapi” uygulanır.