Baş ve boyun kanseri, tüm dünyadaki bütün kanserlerin %5 'ini oluşturur. Genellikle baş ve boyun kanseri, geç başvuru nedeniyle ileri evrede teşhis ve tedavi edilir. Erken başvuru, tanı ve sevk hastaların hayatta kalma şansını artırabilir.

Baş ve boyun kanserlerinin %90'dan fazlası baş ve boynun içindeki (örneğin ağız içi, burun ve boğaz) nemli yüzeyleri astar gibi saran skuamöz hücrelerde başlar.

2008'de, tüm dünyada, 600.000'den fazla yeni vakaya ve 350.000'den fazla ölüme yol açmıştır.

Beyin ve göz kanserleri baş ve boyun kanserleri olarak sınıflandırılmaz.

Baş ve boyun kanserlerinin en sık oluştuğu bölgeler:

. Ağız boşluğu (%42)
. Yutak (%35)
. Gırtlak (%24)

 

Son on yılda dünya çapında özellikle kadınlarda baş ve boyun kanseri görülme sıklığında önemli bir artış olmuştur.

 

RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR?

SİGARA KULLANIMI
Sigara kullananların baş ve boyun kanseri olma riski sigara kullanmayanlara göre daha yüksektir.

 

ALKOL
Günde üç birimden fazla alkol tüketen erkekler ve iki birimden fazla tüketen kadınların baş ve boyun kanserine yakalanma riski önemli ölçüde daha yüksektir.

 

HPV
Boğaz kanseri görülme sıklığı, HPV virüsünün belirli alt türleri nedeniyle artmaktadır.

 

PREVALANS
Erkeklerin baş ve boyun kanserine yakalanma olasılığı iki ila üç kat daha fazla olmakla birlikte kadınlarda görülme sıklığı artmaktadır. Baş ve boyun kanseri en fazla 40 yaş üzerindeki kişilerde yaygındır fakat son zamanlarda bu hastalığa yakalanan gençlerin sayısı artmaktadır.

3 hafta boyunca aşağıdaki semptomlardan herhangi 1'ni yaşadıysanız tıbbi yardıma başvurun...

‘Avrupa’da baş ve boyun kanserinde önde gelen uzmanlar tarafından geliştirilen ‘Bir semptom Üç hafta’ tanımı, birinci basamak sağlık çalışanlarının bir hastanın üç haftadan uzun süre aşağıdaki semptomlardan birini göstermesi durumunda hastayı baş ve boyun uzmanına sevk etmeleri gerektiğini belirtir.

. Dil ağrısı, ağızda iyileşmeyen ülserler ve/veya ağızda kırmızı veya beyaz lekeler
. Boğaz ağrısı
. Devamlı ses kısıklığı
. Yutkunurken ağrı ve/veya zorluk çekme
. Boyunda yumru
. Tek tarafı tıkalı burun ve/veya burundan kanlı akıntı

 

Erken sevk ve erken tanı hayat kurtarır. Gecikmeyin.